Căn hộ 134 Trần Hưng Đạo

Khách hàng:
Anh Anthony Phạm