Thiết kế văn phòng

Lĩnh vực

Thiết kế văn phòng

Tại A+Partners Design Studio, chúng tôi quan tâm đến những yếu tố giúp tăng tính tập trung cho nhân viên, sự phù hợp về công năng văn phòng đối với từng nhóm ngành nghề, và sự kiểm soát chặt chẽ về mặt chi phí và tiến độ thi công dành cho chủ đầu tư.

Chúng tôi làm việc với

Đối tác và các nhà cung cấp